Robotyzacja procesu – współpraca robota z maszyną do wiercenia

Prezentujemy przykładowe stanowisko robotyzacji procesu produkcyjnego, który wykonaliśmy – Współpraca robota z maszyną do wiercenia.

Film jest przykładem wykorzystania robota przemysłowego KUKA do współpracy z maszyną wykonującą operację wiercenia. Zadaniem robota jest załadunek oraz odbiór gotowych detali.

Stworzenie stanowiska bez konieczności obsługi przez operatora zostało wykonane z wykorzystaniem narzędzi do symulacji i programowania offline.

Praca na wirtualnym modelu robota, maszyny i układów współpracujących niesie za sobą wiele korzyści:
• Możliwość weryfikacji zasięgu, udźwigu oraz dynamiki pracy dzięki którym można wykorzystać dostępną przestrzeń roboczą;
• Weryfikacja czasu cyklu pracy całego stanowiska jak i wchodzącego w jego skład urządzeń.
W ten sposób możemy w pełni wykorzystać dostępny czas pracy robota poprzez dołożenie kolejnej operacji lub zmniejszenie jego dynamiki w celu ograniczenia poboru energii;
• Przyspieszenie wdrażania projektu, integracji współpracujących urządzeń oraz korekt trajektorii ruchów ramienia robota.

Przedstawione, przykładowe rozwiązanie może zostać zaadaptowane do różnych operacji produkcyjnych, w których pracę człowieka chcemy zastąpić manipulatorami i robotami przemysłowymi, zapewniającymi w efekcie końcowym zwiększenie wydajności oraz obniżkę kosztów.