Zaproszenie do składania ofert na zakup nieruchomości w centrum Bielska-Białej

Zarząd Spółki Apena-Remont z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Partyzantów 61a, 43-300 Bielsko-Biała, zaprasza do składania ofert na zakup nieruchomości położonej przy ulicy Leszczyńskiej (dojazd od ul. P. Bardowskiego) w Bielsku-Białej.

W skład rzeczonej nieruchomości wchodzi prawo użytkowania wieczystego sąsiadujących z sobą działek gruntowych o numerach ewidencyjnych: 338/18 oraz 338/19, wraz z prawem własności budynków i urządzeń posadowionych na tej nieruchomości, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności:

  1. Działka o numerze ewidencyjnym 338/18, obręb Żywieckie Przedmieście, o powierzchni 0,0969 ha, wraz z prawem własności budynków trwale związanych z gruntem o charakterze gospodarczo-magazynowym.
  2. Działka o numerze ewidencyjnym 338/19, obręb Żywieckie Przedmieście, o powierzchni 0,4303 ha, wraz z prawem własności budynków trwale związanych z gruntem o charakterze gospodarczo-magazynowym.

Dla wyżej wymienionej nieruchomości Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod nr KW BB1B/0084193/8.

Dla powyższych działek Spółka Apena-Remont posiada wstępne zapewnienia dostawy mediów (prądu, wody, kanalizacji i ciepła komunalnego) dla budynku mieszkalnego, wielorodzinnego oraz wystąpiła z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy dla ww. inwestycji.

Szczegóły oferty dostępne są w biurze Spółki przy ul. Partyzantów 61a w Bielsku-Białej, tel. 33 8160394 w. 2404 lub 2405

Istnieje możliwość wizji lokalnej nieruchomości po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Regulamin przetargu (do pobrania)