Rozbudowa oferty i zwiększenie konkurencyjności Apena -Remont Sp. z o.o.

Opis projektu

Nazwa projektu: „Rozbudowa oferty i zwiększenie konkurencyjności Apena -Remont Sp. z o.o. poprzez zakup 4 osiowego Centrum Frezarskiego CNC do produkcji precyzyjnych części, narzędzi i sprawdzianów produkcyjnych””, UDA-RPSL.01.02.04-00-063/15-02

 

Nazwa Beneficjenta: „Apena –Remont” Sp. z o.o.

Wartość projektu: 723 568,41 zł

Wielkość dofinansowania: 290 983,50 zł

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Galeria

Fundusze Europejskie