Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Etap II

Opis programu

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013

Paszport do eksportu

Polska gospodarka na rynku  międzynarodowym

Etap II Wdrożenie

Planu rozwoju eksportu

Wartość projektu: 501 836,13 PLN

Kwota dofinansowania: 366 713,34 PLN ( 75,00%)

Okres realizacji projektu: 01.02.2014 - 30.11.2015

 

 

Program w trakcie realizacji

Opis projektu

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013